Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

AFET BÖLGESİNE YÖNELİK TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM DUYURUSU (12.05.2023)


Ülkemizin sahip olduğu zengin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Bakanlığımızca yoğun çalışmalar yürütülmekte ve çeşitli destekler sağlanmaktadır.

Bakanlığımızca 2005 yılından itibaren özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla proje hazırlanması ve onarım uygulamalarının yapılması için geri ödemesiz olarak nakdi yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda 2005 ile 2022 yılları arasında 4151 adet taşınmaza proje yardımı, 2793 adet taşınmaza uygulama yardımı olmak üzere toplam 6944 adet taşınmaza yardım yapılmıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili, Pazarcık ve Ekinözü depremlerinden zarar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve ihyası için gerekli desteğin Bakanlığımızca sağlanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği yapılarak afet bölgesine yönelik proje ve uygulama yardımlarının kapsamı genişletilmiştir.

Proje yardımı kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, gerekli durumlarda rekonstrüksiyon ve mühendislik projeleri ile zemin etüdü için yardım sağlanacaktır.

Uygulama yardımı kapsamında da Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunan projeler kapsamındaki tüm uygulama yardım taleplerinin yanı sıra gerek görülmesi halinde rekonstrüksiyon taleplerine de yardım sağlanacaktır.

Ayrıca proje yardımı üst limit miktarı 5 katına, uygulama yardımı üst limit miktarı ise 10 katına çıkarılmıştır.

AFAD tarafından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiş olan 17 adet ilimizi (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elâzığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli) ve Sivas ilimizin Gürün ilçesini kapsayacak şekilde yeni bir başvuru dönemi başlatılmaktadır.

Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve gerekli bilgiler Bakanlığımız ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizin internet ve sosyal medya sayfalarında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yapıların sahiplerinden herhangi birisinin başvurusu değerlendirme için yeterlidir. Başvuru için gerekli belgelerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusu yetişmeyen taşınmazlar için önümüzdeki aylarda yeni başvuru dönemlerinin açılması planlanmaktadır.

Afet bölgesinde deprem sebebiyle zarar görmüş tescilli yapılara ilişkin proje ve uygulama yardımı taleplerinin tamamı Bakanlığımızca değerlendirmeye alınacak olup yardım almaya hak kazanan taşınmazlar ve yardım miktarları değerlendirme sonrasında açıklanacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(12.05.2023) https://basin.ktb.gov.tr/TR-342512/afet-bolgesine-yonelik-tasinmaz-kultur-varliklarina-yardim-duyurusu.html

KTB_Duyuru_12.05.2023.png