Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ORDU'NUN İL OLUŞUNUN 102.YILI KUTLU OLSUN (04.04.2023)

Ordu 1920 yılına kadar Trabzon Vilayeti'ne bağlı bir kaza iken 04 Nisan 1921 tarih ve 69 sayılı ''Ordu Müstakil Livası Teşkiline Dair Kanunla'' merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağı'na bağlı olan Fatsa kazası da Ordu'ya bağlanmış ve müstakil Ordu Livası teşkil edilmiştir. 1923 Yılında ''Sancak'' adı ''Vilayet'' olarak değiştirilerek bugünkü mülki taksimatta Ordu vilayeti olarak yerini almıştır.

[22 Kasım 1920'de TBMM'de 106 sayılı Toplantıda görüşülmeye başlandı. (Tutanak Cilt,Sayfa142) 04 Aralık 1920'de ''Müstakil Sancak'' yapıldı. Bu karar, 69 sayılı yasayla 04 Nisan 1921'de yürürlüğe girdi.]

Eski_Ordu(BoztepedenOrdu).jpg


Ordu'nun İl Oluşu'na Dair Kanun ve TBMM Tutanakları  (PDF olarak aşağıdaki Linkten İndiriniz)

Kanun : 69 say¦-l¦- kanun.pdf
TBMM Tutanağı I  : 69 say¦-l¦- kanun tutanak 1.pdf
TBMM Tutanağı II : 69 say¦-l¦- kanun tutanak 2.pdf

Ordu'nun İl Oluşunda emeği geçen Milletvekilleri ve TBMM Kaynak Kitabı (PDF olarak indiriniz)

Kaynak                     :Kaynak Kitap TBMM.pdf
Mehmet Recai Bey  :Mehmet Recai Bey.pdf
Memduh Bey           :Memduh Bey.pdf
Mustafa Bey            :Mustafa Bey.pdf
Tunalı Hilmi Bey     :Tunalı Hilmi Bey.pdf


ordunun il olusunda kanun.jpg


Ordu_İl_Olus_Mvekilleri.jpg