Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Güvenli Turizm Sertifikasına İlişkin Kararı (12.10.2020)

Karar Tarihi: 12/10/2020
Karar No: 154
 
 
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 12.10.2020 tarihinde saat 10.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL 
Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak 
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 
paylaşmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere 
uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu 
02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları 
yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelge ve karara 01.07.2020 
tarihli ve 10507 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarıyla Güvenli 
Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı
İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama 
tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm 
Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye 
veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup 02.06.2020 tarihli ve 
8680 sayılı, 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgelerinin, 02.06.2020 tarihli 
72 nolu, 01.07.2020 tarihli 101 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının G) Güvenli Turizm 
Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD­19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi
mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde
belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının 
konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı 
hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya 
olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi 
ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.
Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin
verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete
geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan
konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu
tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete
geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli
Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları
gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız
faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID­19 teşhisi
konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu
misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan
misafirlerin bu Kararda belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak
kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. ”
 
Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması
ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden
olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının
denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre
Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.