Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ÖZEL TİYATROLARA REKOR YARDIM (22.09.2020)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020-2021 sanat sezonu için başvuruda bulunan toplam 328 özel tiyatro projesine rekor düzeyde yardım sağladı. 

Geçmişten günümüze bir sanat sezonunda verilen tarihin en büyük yardım miktarı olan 12 milyon lira ödeneğe toplam 390 özel tiyatro başvuruda bulundu.

Değerlendirme Kurulu, yapılan başvurular içerisinden 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro projesine destek sağlanmasına karar verdi. 

Bu yıl yönetmelikteki değerlendirme ölçütlerine “Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı” maddesi de eklenmişti.

Bu kapsamda da profesyonel kategoride sigortalı personel istihdam edenlerin değerlendirme sonuçları bir üst dereceye taşındı ve çocuk oyunu kategorisinde sigortalı personel istihdam edenlere de ek maddî katkıda bulunuldu.

Öncelik Türk Oyun Yazarlarına

Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine yine öncelik verildi.

Profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden, Türk oyun yazarlarına ait olanlarına 4 bin lira tutarında ek katkı sağlandı. 2020 yılında profesyonel kategoride destek sağlanan projelerin yaklaşık yüzde 86’sını Türk oyun yazarları oluşturdu.

Yardımlarda Üst Limitler Arttı   

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile profesyonel kategori için 80 bin lira olan yardım üst limiti 150 bin liraya, proje maliyetinin yüzde 50’si olarak belirlenen destekleme oranı da yüzde 70’e yükseltildi. Geleneksel kategori için belirlenmiş olan 30 bin lira üst limit ise korundu.

Destek almaya hak kazanan özel tiyatroların listesi Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edildi.  

Listeye https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-272994/ozel-tiyatrolara-tarihin-en-buyuk-yardimi.html adresinden ulaşılabiliyor. 

(22.09.2020)