Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 2019/1 nolu Tebliğin ilgili hükümlerin uygulanmasının belirtildiği 2019/2 nolu genelge ve ekler

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 2019/1 nolu Tebliğin ilgili hükümlerin uygulanmasının belirtildiği 2019/2 nolu genelge ve ekler 2019-01 No'lu Genelge (Onaylı).pdf

Genelge 2019-2.pdf

Ek-1 Yapılacak İşin Yapım Süresini Gösteren Belge Örneği.doc

Ek-2 Taahhütname Örneği.doc

Ek-3 Mali Yardım Talep Listesi Örneği.xls

Ek-4 Protokol Örneği.doc

Ek-5 Ödenek Kullanım Formu.xls