Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (01.01.2023)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 2019/1 nolu Tebliğin ilgili hükümlerin uygulanmasının belirtildiği 2019/2 nolu genelge ve ekler aşağıdaki linklerdedir. 

Aşağıdaki Dosyaları İndiriniz: 


2019-01 No'lu Genelge (Onaylı).pdf

Genelge 2019-2.pdf

Ek-1 Yapılacak İşin Yapım Süresini Gösteren Belge Örneği.doc

Ek-2 Taahhütname Örneği.doc

Ek-3 Mali Yardım Talep Listesi Örneği.xls

Ek-4 Protokol Örneği.doc

Ek-5 Ödenek Kullanım Formu.xls