Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi” Ordu’da Yapılacak (20-23 Kasım 2017)

11.jpg
İlki 1975 yılında yapılan ve her 5 yılda bir farklı bir ülkede gerçekleştirilen “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin 9’uncusu Ordu’da yapılacak.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr.Numan Kurtulmuş’un himayelerinde, 20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu Kültür Sanat Merkezi(OKSM)’nde gerçekleştirilecek “9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nde, 205 bildiri sunulacak.
 
20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu’da yapılacak “9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi” ile ilgili açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel Türk halk kültürünün araştırılması, derlenmesi,  kayıt altına alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Halk Kültürü alan araştırmaları ile gerek ülkemizde ve gerekse Türk kültürünün yaşadığı diğer ülkelerde derleme yapılmakta ve elde edilen veriler, Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nde kayıt altına alınarak, hem Bakanlığın halk kültürü alanındaki sergi, yayın, bilimsel toplantılar vb. tanıtım çalışmalarında kullanılmakta, hem de Merkezden yararlanmak isteyen, bilim adamı, uzman ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır” dedi.
 
Bu tür kongrelerin Türk halk kültürünün derlenmesi için önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Vali Yavuz, “Türk halk kültürü kavramı, çok geniş bir coğrafyada, binlerce yıldan bu yana toplumların belleğinden süzülerek aktarılan bilgi, beceri ve eserleri kapsayan oldukça zengin bir alanı ifade etmektedir. Böyle zengin bir alana dair verilerin derlenmesi, incelenmesi ve sunulması ve disiplinler arası kapsamlı çalışmalar çözümlemelerle gerçekleştirilmektedir. Bu çözümlemelere konuyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılar önemli katkı sağlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk kültürü alanında yaptığı araştırma ve arşivleme faaliyetlerinin yanı sıra, halk kültürünün tanıtımına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekte ve bul çalışmaların bilimsel temelini, beş yılda bir düzenlenmesi gelenekselleşen, ilki 1975 yılında yapılan  ‘Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongreleri’ oluşturmaktadır” diye konuştu.
 
Türk Halk Kültürü Kongresi’nin, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler camiasında önemli bir yeri olduğunu dile getiren Vali Yavuz, “Düzenlenen ilk kongreden bu yana; Türk Halk Kültürü araştırmalarına dair verilen ilgili bilim dallarının yöntemleriyle ve disiplinler arası yaklaşımlarla derli toplu olarak ele alınması, bir arada tartışılmasına olanak sağlanması ve ilgililerin, kamuoyunun dikkatine sunulması bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.
 
Vali Yavuz, 20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleştirilecek 9.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin; Halk Edebiyatı, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Müzik, Oyun ve Eğlence, Maddi Kültür, Genel Konular vb. Somut Olmayan Mirasın Korunması olmak üzere altı bölümden oluştuğunu söyleyerek, böylesine önemli bir kongrenin Ordu’da yapılmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr.Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.
 
Vali Seddar Yavuz, Kongreye 332’si yurt içinden, 64’ü yurt dışından olmak üzere toplam 396 başvuru olduğunu, yapılan değerlendirme sonucunda 205 bildirinin kabul gördüğünü, Kongrede sunulacak bildirilerin 170 tanesi ülkemizden, 35 tanesi ise yurtdışından 17 farklı ülkelerden(Azerbaycan, Çin Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya (Moskova, Başkurtistan, Tataristan ), Sırbistan ve Türkmenistan) oluştuğunu sözlerine ekledi.
 
 
            “9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi”nin programı ise şöyle;
 
20/11/2017 Pazartesi
 
10.00-12.00 - Kongre Açılış Töreni
14.00-18.00 – Bildirilerin Sunulması, Tartışılması
          20.00 – Konser: Türk Dünyası Müzik Topluluğu
 
 
21/11/207 Salı
 
09.30 – 12.00 - Bildirilerin Sunulması, Tartışılması
14.00 – 18.00 - Bildirilerin Sunulması, Tartışılması
             20.00 – Gösteri: Ordu Karşılaması
 
 
22/11/2017 Çarşamba
 
09.30 – 12.00 - Bildirilerin Sunulması, Tartışılması
14.00 – 17.00 - Bildirilerin Sunulması, Tartışılması
17.00 – 18.00 – Kongre Genel Değerlendirmesi
 
23/11/2017 Perşembe
 
09.30 – 18.00 – Kültür Gezisi
 
 
Tarih:20-23 Kasım 2017
Yer: Ordu Kültür Sanat Merkezi