Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZ SAYIN ÖMER ÇELİK’İN 15-22 NİSAN TURİZM HAFTASI MESAJI

“Toplumsal faydası ekonomiyle özdeşleşen turizm olgusu günümüzde çok önemli bir insani diplomasi aracı haline de gelmiştir.

Dünya mirasının önemli eserlerinin barbarca yok edildiği günümüz dünyasında kültürel ayrışmanın sancıları yaşanırken, halkların birbirini tanıma ve yeniden kaynaşma ihtiyacı turizm sektörünün stratejik misyonunu ön plana çıkarmaktadır.

Bu noktada Türkiye bugün itibarıyla hem coğrafyasında hem turizm sektöründeki mevcut konumuyla bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştirebilecek güce ve niteliğe sahiptir.

Toplum üzerinde kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesinin, farkındalığın artırılarak özellikle gençlerin turizm hareketlerine katılımının sağlamanın çok önemlidir.


"Ülkemizin turizm potansiyelinin temel bileşenleri sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerdir. Bu değerler, uzun vadede korunabildikleri sürece uluslararası turizm pazarındaki payımız hızla büyümeye devam edecektir.

Bu bilinç, Bakanlığımın klasik turizm anlayışını geride bırakan atılımcı politikalarına şekil veren ana başlıklarından biri olmuştur.

Bakanlığım uyguladığı teşvik politikaları ve altyapı yatırımları ile nitelikli tesis ve yatak kapasitesinde büyük artış sağlamış, yeşil yıldız gibi çevreye duyarlı projelerle mavi bayraklı plaj sayısında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini almıştır.

Dünyada en fazla turist çeken 6’ncı, Avrupa’da ise 4’üncü ülke konumuna ulaşan Türkiye, çağdaş, şuurlu bir toplum ve yetişmiş, okuyan, araştıran, yeniliklere açık dinamik bir genç nesil ile kısa sürede sektördeki hedeflerini yakalayacak, hatta aşacaktır.

Bu düşüncelerle Türkiye’yi turizmde devler ligine taşıyan bu başarı öyküsünde büyük pay sahibi sektörümüz başta olmak üzere tüm turizm gönüllüleri ile vatandaşlarımızın Turizm Haftası’nı kutlarım.

Ömer ÇELİK

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI