Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ 2023 YILI PROJE VE UYGULAMA YARDIM BAŞVURULARI DUYURUSU

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır. 
2023 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA 
YARDIM BAŞVURULARI İÇİN DUYURU METNİNİ TIKLAYINIZ


Duyuru+Metni_2023.docx